ภาษี 'บุก' คนธรรมดา

Authors

  • Jitusa Khanthong Faculty of Business Administration for Society, Srinakharinwirot University,

Keywords:

ภาษี

Abstract

หนังสือเรื่อง “ภาษี ‘บุก’ คนธรรมดา” เขียนโดย ถนอม เกตุเอม หรือเป็นที่รู้จักในฐานะบล็อกเกอร์ด้านภาษี “TaxBugnoms” โดยเจตนาของผู้เขียนตั้งใจให้หนังสือเล่มนี้ช่วยให้ผู้อ่านรู้สึกว่าภาษีเป็นเรื่องที่ง่ายและเข้าใจได้สำหรับคนธรรมดาทุกคน ซึ่งทุกคนไม่จำเป็นต้องเข้าใจภาษีทุกเรื่อง แต่ให้เข้าใจเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับตัวเองก็เพียงพอแล้ว

Downloads

Download data is not yet available.

References

ถนอม เกตุเอม. (2563). ภาษี 'บุก' คนธรรมดา. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

Downloads

Published

28-12-2023

How to Cite

Khanthong, J. (2023). ภาษี ’บุก’ คนธรรมดา. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 14(2), 158–162. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/15846