Information For Librarians

เราสนับสนุนให้บรรณารักษ์วิจัยจัดรายการวารสารนี้ให้อยู่ในรายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดของตน เช่นกัน อาจเป็นที่น่าสังเกตว่าระบบเผยแพร่โอเพ่นซอร์สของวารสารนี้เหมาะสำหรับห้องสมุดที่โฮสต์สำหรับอาจารย์ของตนเพื่อใช้กับวารสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข (ดูOpen Journal Systems )