การใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาการติดเชื้อในคลองรากฟัน

Authors

  • จรัสลักษณ์ สุขอวยชัย กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  • จารุมา ศักดิ์ดี ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Abstract

ยาปฏิชีวนะถูกนำมาใช้ในทางทันตกรรมเพื่อรักษาการติดเชื้อในช่องปากซึ่งรวมถึงการติดเชื้อในคลองรากฟันด้วย วัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อทบทวนการใช้ยาปฏิชีวนะทางระบบและแบบเฉพาะที่ในการรักษาการติดเชื้อในคลองรากฟัน โดยบทความนี้ได้รวบรวมคุณสมบัติของยา ข้อบ่งใช้ วิธีบริหารยาทางระบบ การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และผลข้างเคียงของยาปฏิชีวนะ คำสำคัญ : ยาปฏิชีวนะ การติดเชื้อในคลองรากฟัน การติดเชื้อในช่องปาก

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

จรัสลักษณ์ สุขอวยชัย, กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ทันตแพทย์

จารุมา ศักดิ์ดี, ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

อาจารย์

Downloads

How to Cite

1.
สุขอวยชัย จ, ศักดิ์ดี จ. การใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาการติดเชื้อในคลองรากฟัน. SWU Dent J. [Internet]. 2014 Sep. 19 [cited 2024 Apr. 19];6(1):52-65. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4563

Issue

Section

บทความปริทัศน์ (Review articles)