การรักษาการสบฟันหน้าเปิดจากโรคข้อต่อเสื่อมโดยเฝือกสบฟันและการจัดฟัน: รายงานผู้ป่วย

Authors

  • พลพิทยา วรชาติ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  • เพ็ญประภา วัฒนสุขชัย สาขาวิชาทันตกรรมบดเคี้ยว ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Abstract

หญิงไทยอายุ 21 ปี มีปัญหาเรื่องฟันหน้ายื่น ไม่สามารถใช้ฟันหน้ากัดเคี้ยวอาหารได้เพราะมีการสบเปิดที่บริเวณด้านหน้า อาการที่ตรวจพบคือ มีเสียงดังกรอบแกรบที่ข้อต่อขากรรไกรแต่ไม่มีอาการเจ็บปวด จากการตรวจมีลักษณะโครงสร้างใบหน้าและการสบฟันเป็นแบบที่ 2 การสบเปิดทางด้านหน้า ขากรรไกรล่างเกิดการหมุนตามเข็มนาฬิกา ภาพรังสีแพโนรามาพบมีการสึกของข้อต่อขากรรไกรทั้งสองข้าง การวินิจฉัยการสบเปิดของฟันหน้ามีสาเหตุจากโรคข้อต่อเสื่อม  การรักษาก่อนการจัดฟันโดยให้ผู้ป่วยใส่เฝือกสบฟัน เป็นเวลา 1 ปีเพื่อรักษาและดูอาการของโรค ภายหลังจึงทำการจัดฟันเป็นเวลา 2 ปี และเมื่อจัดฟันเสร็จผู้ป่วยมีการสบฟันที่ดีขึ้นโดยมีการสบฟันที่บริเวณฟันเขี้ยวแบบที่ 1 และมีการแนะนำให้ผู้ป่วยใส่เครื่องมือคงสภาพฟันและเฝือกสบฟันตลอดไปเพื่อลดแรงที่ข้อต่อขากรรไกรทั้งสองข้างคำสำคัญ: การสบเปิด ข้อต่อขากรรไกรสึก ข้อต่อขากรรไกรเสื่อม เฝือกสบฟัน จัดฟัน

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

พลพิทยา วรชาติ, ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาโท

เพ็ญประภา วัฒนสุขชัย, สาขาวิชาทันตกรรมบดเคี้ยว ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

อาจารย์

Downloads

How to Cite

1.
วรชาติ พ, วัฒนสุขชัย เ. การรักษาการสบฟันหน้าเปิดจากโรคข้อต่อเสื่อมโดยเฝือกสบฟันและการจัดฟัน: รายงานผู้ป่วย. SWU Dent J. [Internet]. 2016 Dec. 30 [cited 2024 Jul. 13];9(2):89-103. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/8265

Issue

Section

รายงานผู้ป่วย (Case reports or Case series)