ผลกระทบของการกัดฟัน

Authors

  • ฟ้าใส ภู่เกียรติ ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Abstract

การนอนกัดฟันหมายถึงการบดฟัน และการขบเน้นฟัน เป็นพฤติกรรมทำงานนอกหน้าที่ที่พบบ่อยในระบบบดเคี้ยวเกิดขึ้นได้ทั้งขณะหลับ และขณะตื่น การกัดฟันสามารถส่งผลกระทบทั้งต่อฟัน อวัยวะปริทันต์  กล้ามเนื้อบดเคี้ยว ข้อต่อขากรรไกร กระดูก เนื้อเยื่ออ่อน ภาพลักษณ์ใบหน้า คุณภาพในการนอน  และอาการปวดศีรษะ วัตถุประสงค์ของบทความนี้ เพื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องของผลกระทบของการกัดฟันต่อระบบบดเคี้ยว ให้ทันตแพทย์ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว รวมทั้งสามารถให้การวินิจฉัยเบื้องต้น และให้การรักษาที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้ลดการรักษาที่ไม่จำเป็น รวมถึงเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยคำสำคัญ: กัดฟัน ผลกระทบ อาการ อาการแสดง

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ฟ้าใส ภู่เกียรติ, ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

อาจารย์

Downloads

How to Cite

1.
ภู่เกียรติ ฟ. ผลกระทบของการกัดฟัน. SWU Dent J. [Internet]. 2016 Dec. 30 [cited 2024 Jul. 13];9(2):65-76. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/8263

Issue

Section

บทความปริทัศน์ (Review articles)