การเปลี่ยนแปลงและบทวิเคราะห์การจำแนกกลุ่มเนื้องอกบริเวณศรีษะและลำคอตามองค์การอนามัยโลก ฉบับปี 2005

Authors

  • ไกรสร ทรัพยะโตษก
  • สรสัณห์ รังสิยานนท์
  • ศรีสุข ขวัญคง
  • กิตติพงษ์ ดนุไทย

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
ทรัพยะโตษก ไ, รังสิยานนท์ ส, ขวัญคง ศ, ดนุไทย ก. การเปลี่ยนแปลงและบทวิเคราะห์การจำแนกกลุ่มเนื้องอกบริเวณศรีษะและลำคอตามองค์การอนามัยโลก ฉบับปี 2005. SWU Dent J. [Internet]. 2014 Sep. 18 [cited 2024 May 23];2(1):45-59. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4497

Issue

Section

บทความปริทัศน์ (Review articles)