Return to Article Details การเปลี่ยนแปลงและบทวิเคราะห์การจำแนกกลุ่มเนื้องอกบริเวณศรีษะและลำคอตามองค์การอนามัยโลก ฉบับปี 2005 Download Download PDF