วัสดุพิมพ์แบบที่ใช้ในงานทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น

Authors

  • ณปภา เอี่ยมจิรกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Abstract

การพิมพ์แบบเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการสร้างชิ้นงานบูรณะชนิดติดแน่นให้สำเร็จและวัสดุพิมพ์แบบเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จทางคลินิก วัตถุประสงค์ของบทความนี้คือ  เพื่อทบทวนวัสดุพิมพ์แบบที่ใช้ในงานทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น บทความนี้จะกล่าวถึงความรู้พื้นฐานของคุณสมบัติของวัสดุพิมพ์แบบได้แก่ ความแม่นยำ การคืนรูปแบบยืดหยุ่น เสถียรภาพเชิงมิติ คุณสมบัติความชอบน้ำ คุณสมบัติการไหลแผ่ ความสามารถในการคืนตัว ความหนืด การผิดรูป ความทนต่อการฉีกขาด รวมทั้งข้อดีและข้อเสียของวัสดุพิมพ์แบบชนิดอีลาสโทเมอร์ คำสำคัญ: วัสดุพิมพ์แบบชนิดอีลาสโทเมอร์, ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น, คุณสมบัติของวัสดุพิมพ์

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ณปภา เอี่ยมจิรกุล, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

อาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์

Downloads

How to Cite

1.
เอี่ยมจิรกุล ณ. วัสดุพิมพ์แบบที่ใช้ในงานทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น. SWU Dent J. [Internet]. 2014 Sep. 18 [cited 2024 Apr. 13];4(1):52-65. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4529

Issue

Section

บทความปริทัศน์ (Review articles)