การรักษาผู้ป่วยที่มีเส้นกึ่งกลางฟันบนและล่างไม่ตรงกันโดยใช้ทรานส์พาลาทัลบาร์ร่วมกับการจัดฟันแบบติดแน่น

Authors

  • พลพิทยา วรชาติ
  • กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
  • เอกชัย ชุณหชีวาโฉลก

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
วรชาติ พ, จรรยาประเสริฐ ก, ชุณหชีวาโฉลก เ. การรักษาผู้ป่วยที่มีเส้นกึ่งกลางฟันบนและล่างไม่ตรงกันโดยใช้ทรานส์พาลาทัลบาร์ร่วมกับการจัดฟันแบบติดแน่น. SWU Dent J. [Internet]. 2014 Sep. 18 [cited 2024 May 23];2(1):25-34. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4495

Issue

Section

รายงานผู้ป่วย (Case reports or Case series)