Return to Article Details การรักษาผู้ป่วยที่มีเส้นกึ่งกลางฟันบนและล่างไม่ตรงกันโดยใช้ทรานส์พาลาทัลบาร์ร่วมกับการจัดฟันแบบติดแน่น Download Download PDF