สารลดภาวะเนื้อฟันไวเกิน

Authors

  • อวิรุทธ์ คล้ายศิริ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) 99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  • นันทวรรณ กระจ่างตา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) 99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  • สูงกฤษฎิ์ พจน์มนต์ปิติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) 99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  • มินตรา วุฒิคุณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 290 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี ชั้นที่ 3 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

Abstract

บทความปริทัศน์เรื่องสารลดภาวะเนื้อฟันไวเกินจะกล่าวถึงสาเหตุและกลไกของการเกิดอาการเสียวฟันชนิดของผลิตภัณฑ์หรือสารลดภาวะเนื้อฟันไวเกิน กลไกการทำงานของสารลดภาวะเนื้อฟันไวเกิน ตลอดจนผลที่ได้จากการรักษาด้วยสารลดภาวะเนื้อฟันไวเกิน เพื่อให้ทันตแพทย์และผู้ที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางคลินิกได้อย่างถูกต้องคำสำคัญ: สารลดภาวะเนื้อฟันไวเกิน ภาวะเนื้อฟันไวเกิน เสียวฟัน Dentin desensitizing agentAbstractThis review article “dentin desensitizing agent” describes of the etiology and mechanism of dentin hypersensitivity, types/ products of dentin desensitizing agent, mechanism of dentin desensitizing agent and their effects after dentin desensitizing agent application. This review article will help dentists and clinicians improve their understanding of dentin desensitizing agent and to apply in clinical management.Keywords: Dentin desensitizing agent, Dentin hypersensitivity, Tooth sensitivity ว.ทันต.มศว ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 102-12.SWU Dent J. 2020;13(1):102-12.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

อวิรุทธ์ คล้ายศิริ, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) 99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์

นันทวรรณ กระจ่างตา, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) 99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง

สูงกฤษฎิ์ พจน์มนต์ปิติ, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) 99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

นิสิตทันตแพทย์

มินตรา วุฒิคุณ, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 290 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี ชั้นที่ 3 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ทันตแพทย์หญิง

Downloads

Published

2020-06-26

How to Cite

1.
คล้ายศิริ อ, กระจ่างตา น, พจน์มนต์ปิติ ส, วุฒิคุณ ม. สารลดภาวะเนื้อฟันไวเกิน. SWU Dent J. [Internet]. 2020 Jun. 26 [cited 2024 May 29];13(1):102-1. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12674

Issue

Section

บทความปริทัศน์ (Review articles)