หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์

Main Article Content

หลักเกณฑ์การเขียน บทบรรณาธิการ

Abstract

วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มศว จัดทำโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับบทความจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  บทความที่เสนอมาเพื่อตีพิมพ์อาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ จัดพิมพ์ปีการศึกษาละ 2 ฉบับ คือ มกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับได้โดยตรงที่บรรณาธิการวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ตามที่อยู่ในฉบับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
บทบรรณาธิการ ห. (2017). หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 17(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/8537
Section
กองบรรณาธิการ (Editorial)