ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อมุมมองทางการตลาด

Authors

  • Pathompong Bumrerb Dhonburi Rajabhat University

Keywords:

เทคโนโลยีดิจิทัล มุมมองทางการตลาด ผลกระทบ

Abstract

การอุบัติขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัลได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของธุรกิจทั่วโลก ทั้งการล่มสลายของสื่อสิ่งพิมพ์การเสื่อมถอยของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ สภาวะเสื่อมถอยของธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้าน การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ การเติบโตของธุรกิจสตรีมมิ่ง ผนวกกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้เครื่องมือทาง  การตลาดแบบเดิมที่นักการตลาดเคยใช้เพื่อส่งมอบคุณค่าตราสินค้าให้กับผู้บริโภคไม่เหมือนเดิม การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มทางด้านการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด นิยามความหมายของกลยุทธ์ทางการตลาดเปลี่ยนแปลงของ ภูมิทัศน์ทางการตลาด โดยเทคโนโลยีดิจิทัลได้สร้างเครื่องมือและแนวคิดในการทำการตลาดแบบใหม่ เช่น วล็อก การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ การตลาดผ่านโปรแกรมค้นหา ช่องทางการตลาดแบบผสานและการวิเคราะห์เซ็ตของมูลขนาดใหญ่ในงานการตลาด เป็นต้น

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Pathompong Bumrerb, Dhonburi Rajabhat University

Marketing Department

Downloads

Published

30-12-2020

How to Cite

Bumrerb, P. (2020). ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อมุมมองทางการตลาด. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 11(1), 135–147. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/13151