วารสารศิลปกรรมศาสตร์ (Fine Arts Journal)

ประกาศ  วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ย้านระบบไปที่ Thai JO
เรียน  ผู้ต้องการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เนื่องจากวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ย้านระบบไปที่ Thai JO จึงขอให้ ผู้เขียนลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่  
ลิงค์ลงทะเบียน  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/user/register
ลิงค์ส่งบทความhttps://www.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/author/submit


Aim and Objective


The journal of Fine Arts: Srinakharinwirot University, focuses on the international exchange of knowledge in arts, art education, music, performing arts, and applied arts. Moreover, the articles, which foster the integration of art and culture, are also included. All articles, original researches, concepts, or thoughts were carefully reviewed by trustful peer review system. From time to time, they will be reviewed by international recognized authors. The articles in this journal are considered a publication of proceedings from symposiums and researches.


Vol 22, No 2 (2018): July-December 2018


Cover Page


ISSN: 08599866