ฟันปลอมถอดได้โครงโลหะสำหรับผู้ป่วยปริทันต์

Authors

  • ศิริพร อรุณประดิษฐ์กุล

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความปริทัศน์ (Review articles)