การทดสอบมาตรฐานของขี้ผึ้งแผ่นที่ใช้ทางทันตกรรมในประเทศไทย

Authors

  • สุดสุข ทองธรรมชาติ-ถาวรธนสาร
  • ศิริพร อรุณประดิษฐ์กุล

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
ทองธรรมชาติ-ถาวรธนสาร ส, อรุณประดิษฐ์กุล ศ. การทดสอบมาตรฐานของขี้ผึ้งแผ่นที่ใช้ทางทันตกรรมในประเทศไทย. SWU Dent J. [Internet]. 2014 Sep. 18 [cited 2024 May 23];2(1):13-2. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4494

Issue

Section

บทวิทยาการ (Original articles)