อุบัติการณ์ของการเกิดปุ่มกระดูกงอกที่เพดานแข็งและกระดูกขากรรไกรล่างด้านในของกลุ่มเด็กนักเรียนมัธยมในกรุงเทพมหานคร

Authors

  • สรสัณห์ รังสิยานนท์

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
รังสิยานนท์ ส. อุบัติการณ์ของการเกิดปุ่มกระดูกงอกที่เพดานแข็งและกระดูกขากรรไกรล่างด้านในของกลุ่มเด็กนักเรียนมัธยมในกรุงเทพมหานคร. SWU Dent J. [Internet]. 2014 Sep. 18 [cited 2024 May 23];2(1):5-11. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4493

Issue

Section

บทวิทยาการ (Original articles)