จากบรรณาธิการ

Main Article Content

แววตา เตชาทวีวรรณ

Abstract

วารสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปี 2559 ปีแห่งความปลื้มปิติของปวงชนชาวไทย ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นที่รักยิ่ง ครองราษฎร์ครบ 70 ปี ซึ่งยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลก เช่นเดียวกับพระราชกรณียกิจที่ทรงท

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เตชาทวีวรรณ แ. (2017). จากบรรณาธิการ. บรรณศาสตร์ มศว, 9(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/8374
Section
Editorial

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>