การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในห้องสมุดประชาชน

Main Article Content

สุบิน ไชยยะ

Abstract

บทความวิชาการนี้ได้นำเสนอบทบาทของเทคโนโลยีเสมือนจริง การประยุกต์ใช้โปรแกรมเทคโนโลยีเสมือนจริงในงานห้องสมุด ตัวอย่างแอปพลิเคชันเสมือนจริง การนำเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้ในห้องสมุดประชาชน และข้อดีและข้อเสียของการนำเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้ในห้องสมุดประชาชน The academic article presents role of augmented reality technology, adapts application augmented reality technology, raising AR application examples, using augmented reality technology in public libraries, advantages and disadvantages of using augmented reality technology in public libraries. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ไชยยะ ส. (2018). การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในห้องสมุดประชาชน. บรรณศาสตร์ มศว, 10(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/9962
Section
Academic Articles