จากบรรณาธิการ

Main Article Content

แววตา เตชาทวีวรรณ

Abstract

ณ เวลานี้ ไม่มีคำใดจะกล่าวถึงความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งชาติ หยาดน้ำตาที่รินไหลไม่ขาดสาย สะท้อนนึกคราวใดน้ำตาก็เอ่อไหลทุกที ปรากฏการณ์นี้เป็นทั่วทุกคนด้วยอาลัยรักพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย จากครอบครัวเล็ก ๆ ครอบครัวหนึ่งที่สมาชิกในครอบครัวล้วนสร้างคุณประโยชน์และแรงบันดาลใจให้คนทั้งแผ่นดิน ปวงราษฎร์มิอาจทดแทนพระคุณอันเหลือนับคณาของพระองค์ได้ คงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ด้วยความรัก ความสามัคคี ยึดมั่นในความดีและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเพื่อความเจริญผาสุกของประเทศชาติตามรอยพระราชปณิธานของพระองค์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เตชาทวีวรรณ แ. (2017). จากบรรณาธิการ. บรรณศาสตร์ มศว, 9(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/8389
Section
Editorial

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>