ราชันย์ผู้สร้างสรรค์ดนตรี กีฬา ศิลปะ

Main Article Content

พิมล เมฆสวัสดิ์

Abstract

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระวิริยะอุสาหะในการศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนอย่างเต็มกำลังจึงทำให้ทรงเพียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถ ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แขนงใดก็ตาม พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศอย่างล้นเหลือสุดที่จะพรรณนา อีกทั้งยังทรงมีความเป็นเลิศทางด้านดนตรี ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ หัตถศิลป์ จิตรกรรม ในหนังสือเล่มนี้จึงรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระปรีชาสามารถด้านต่าง ๆ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เมฆสวัสดิ์ พ. (2017). ราชันย์ผู้สร้างสรรค์ดนตรี กีฬา ศิลปะ. บรรณศาสตร์ มศว, 9(2), 124–126. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/8399
Section
Book Review