เที่ยวไปในใจตัว

Main Article Content

พิมล เมฆสวัสดิ์

Abstract

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์.  (2555).  เที่ยวไปในใจตัว. กรุงเทพฯ: โพสต์บุ๊กส์.  192 หน้า ภาพประกอบ ชีวิตคืออนุกรมของความทุกข์ ที่จะไหลเข้ามาหาเราอย่างต่อเนื่อง” ชวนทำให้การอ่านหนังสือ “เที่ยวไปในใจตัว” ซึ่งเป็นคำโปรยของเล่มนี้  ที่ไม่ใช่เป็นเพียงหนังสือคู่มือท่องเที่ยวอย่างเช่นที่มักพบเห็นกันทั่วไป  เนื่องจากผู้เขียนเป็นจิตแพทย์และเป็นนักเขียนด้วย จึงทำให้หนังสือเล่มนี้ไม่ธรรมดา นอกจากนี้ประสบการณ์การอ่านหนังสือและดูภาพยนตร์ค่อนข้างมากของผู้เขียน จึงช่วยเติมแต่งอรรถรสจินตนาการของผู้อ่านให้ร่วมไปกับการท่องเที่ยวตามเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เมฆสวัสดิ์ พ. (2014). เที่ยวไปในใจตัว. บรรณศาสตร์ มศว, 7(1), 90–92. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4422
Section
Book Review