เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนาดไมโครเมตรหรือนาโนเมตรเพื่อใช้ทางการแพทย์และเภสัชกรรม Micro or Nano-robotic Technology for Medical and Pharmaceutical Applications

Authors

  • Chanawee Surachatri
  • Thawatchai Phaechamud

Abstract

Abstract Nowadays the development of robots in medicine or pharmaceutical applications is important for disease diagnosis and drug delivery system. The goal of this study is to increase the efficiency of diagnosis or treatment to facilitate drug delivery and reduce the side effects of traditional treatment. Most designed robotic technology delivers the machine into an area where the disease or disorder occur which the tiny robots as micro and nano-scale are required using complex designs with different technologies including mechanical and chemical procedures. Keywords: robotic technology, micrometer, nanometer, medical, pharmaceutical

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads