กรณีศึกษาการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดยาอะดีโนซีน (adenosine) ในภาวะหัวใจห้องบนเต้นเร็วผิดจังหวะ Supraventricular tachycardia (SVT) A Case Study of the Care of a Patient Receiving Adenosine Injection for Supraventricular Tachycardia (SVT)

Authors

  • Duangkamon Prasopsantawee Siriraj hospital
  • Waratchaya Uwattanasakul

Abstract

บทคัดย่อ   ภาวะหัวใจห้องบนเต้นเร็วผิดจังหวะ (Supraventricular tachycardia; SVT) เป็นภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อยในโรงพยาบาล หัวใจห้องบนเต้นเร็วผิดจังหวะ หมายถึง ความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่หัวใจห้องบน ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น จังหวะการเต้นของหัวใจที่เร็วและสม่ำเสมอ เกิดขึ้นและหายเองได้อย่างรวดเร็ว ความผิดปกตินี้ทำให้การบีบตัวของหัวใจไม่มีประสิทธิภาพ ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจต่อนาทีลดลง ส่งผลให้เลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายไม่เพียงพอ หากอาการรุนแรงไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงที จะเกิดภาวะแทรกซ้อน คือ ภาวะหัวใจล้มเหลว และเสียชีวิตได้ บุคลากรทางการแพทย์ทีมสหสาขาวิชาชีพมีบทบาทในการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้น สังเกตอาการ และการบริหารยาอะดีโนซีน (adenosine) ที่เป็นยาเพื่อรักษาภาวะหัวใจห้องบนเต้นเร็วผิดผิดจังหวะ โดยบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการวินิจฉัยโรค การรักษา การใช้ยาที่ใช้ในการรักษา การบริหารยาที่ถูกต้องตามหลักวิธี รวมไปถึงการประเมินการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยรับการรักษาและการดูแลที่มีประสิทธิภาพอย่างทันท่วงที ซึ่งมีผลทำให้ลดภาวะแทรกซ้อนและอัตราการเสียชีวิตลงได้ คำสำคัญ: ภาวะหัวใจห้องบนเต้นเร็วผิดจังหวะ, ยาอะดีโนซีน  Abstract Supraventricular tachycardia (SVT) is an urgent event that is frequently found in hospital. SVT is dysrhythmia originating at or above atrioventricular (AV) node that increases heart rate. The irregularly fast heart rate can result in insufficient cardiac output which causes insufficient oxygen to body. Without immediate treatment, it can cause complications, such as heart failure and death. It is necessary for healthcare workers to be able to evaluate this symptom and give treatment to a patient in time. Adenosine is a drug of choice for the treatment of SVT. This article aims to demonstrate the diagnosis, treatment, medication for treatment, administration of medication and treatment evaluation of the symptom. The appropriate treatment can reduce risk of complications and death from this symptom. Keywords: supraventricular tachycardia, adenosine

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-10-03

Issue

Section

Review Article - นิพนธ์ปริทัศน์