ประโยชน์ของฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในอาหารทางการแพทย์ The Use of Fructo-oligosaccharide (FOS) in Medical Foods

Authors

  • วรรณคล เชื้อมงคล
  • Wannakon Chuemongkon

Abstract

บทคัดย่อFOS หรือ fructo-oligosacharide (ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์) หรือ oligofructose(โอลิโกฟรุกโตส) เป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads