ยาสีฟันฟอกฟันขาว Whitening Toothpaste

Authors

  • Warakon Thammasut
  • Chai-ek Choncheewa
  • Prapansak Toungsuwan
  • Takron Chantadee
  • Thawatchai Phaechamud

Abstract

ความไม่พึงพอใจในสีของฟันและความต้องการให้ฟันมีสีขาวขึ้นทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสีฟันฟอกฟันขาว ยาสีฟันฟอกฟันขาวมีส่วนประกอบสำคัญคือ สารขัดฟัน สารเคมีทำให้ฟันขาว และสารย้อมสีฟัน เพื่อช่วยขัดฟันและทำให้คราบสีที่ติดอยู่จางลง รวมทั้งป้องกันการเกิดคราบบนผิวฟันซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดฟันเหลือง วิธีการประเมินตำรับยาสีฟันฟอกฟันขาวที่สำคัญ คือ การประเมินภายนอกร่างกาย โดยการวัดการลดคราบบนผิวฟันวัวด้วยเครื่องวัดสี และการประเมินภายในร่างกาย โดยใช้อาสาสมัครที่มีคราบบนผิวฟันทำการแปรงฟันด้วยยาสีฟันฟอกฟันขาว และบันทึกระดับความเข้มของคราบบนผิวฟันที่ลดลงตามช่วงเวลาที่ทำการทดลองด้วยเครื่องวัดสี ปัจจุบันมีรายงานการใช้ยาสีฟันฟอกฟันขาวว่าสามารถขจัดคราบเหลืองบนผิวฟันและทำให้ฟันขาวขึ้นได้มากกว่ายาสีฟันผสมฟลูออไรด์ และการเติมสารย้อมสีฟันลงในยาสีฟันสามารถลดคราบบนผิวฟันและส่งเสริมให้ฟันขาว คำสำคัญ: การเปลี่ยนสีฟันเปลี่ยน,  ยาสีฟันฟอกฟันขาว,  การฟอกสีฟันขาวThe dissatisfaction in teeth color and the desire for teeth whitening are the reason whitening toothpaste products have been developed. The important ingredients of whitening toothpaste for discoloration improvement, yellow plaque removal and prevention of plaque formation are as follows: abrasives, teeth whitening chemicals and opacifying agent. The major evaluation methods of whitening toothpaste are 1) ex vivo evaluation, for example, the measurement for decreasing plaque on stained cow teeth using colorimeter and 2) in vivo evaluation by recording the decrement of stained teeth of volunteers after brushing with whitening toothpaste using colorimeter. Presently, there is the report indicating that whitening toothpaste is more effective than using fluoride toothpaste in yellow stained teeth surface removal and remaining the whiten teeth. The addition of coloring agent stains on tooth enamel and promotes teeth whitening. Keywords: teeth discoloration, whitening toothpaste, teeth whitening 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-06-30