แนวโน้มพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้าของชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

Authors

  • อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์, ณักษ์ กุลิสร์, จิตสร้างบุญ และศุภิณญา ญาณสมบูรณ์

Abstract

แนวโน้มพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้าของชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

Downloads

Published

2017-12-15