ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามสำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์

Authors

  • ประสพชัย พสุนนท์

Abstract

ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามสำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2016-01-15