การป้องกันการเคลื่อนย้ายการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยไปยังประเทศคู่แข่งที่เป็นตลาดเกิดใหม่อาเซียน

Authors

  • กุลเชษฐ์ มงคล

Abstract

การป้องกันการเคลื่อนย้ายการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยไปยังประเทศคู่แข่งที่เป็นตลาดเกิดใหม่อาเซียน

Downloads

Published

2017-12-15