ประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารโดยแบคทีเรียกรดแลกทิกจากลูกแป้งข้าวหมาก

Main Article Content

อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์
อัฐวิทย์ อุเทนสุต

Abstract

Inhibitory Efficacies of Lactic Acid Bacteria Isolated from LoogPang KaoMark against Enteropathogenic Bacteria   Arun Chanchaichaovivat and Atthawit Utiansutรับบทความ: 18 สิงหาคม 2556; ยอมรับตีพิมพ์: 3 ตุลาคม 2556DOI: https://doi.org/10.14456/jstel.2013.16 บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบคทีเรียกรดแลกทิก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

Most read articles by the same author(s)