วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL Abstrcting and Indexing Information en-US somkiat.pswu@gmail.com (สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ (Somkiat Phornphisutthimas)) somkiat.pswu@gmail.com (สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ) Sun, 31 Mar 2024 00:00:00 +0000 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 กองบรรณาธิการ https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL/article/view/15792 สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ Copyright (c) 2023 วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL/article/view/15792 Sun, 10 Dec 2023 00:00:00 +0000