การสำรวจกล้วยไม้ป่าบริเวณพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
เยาวนิตย์ ธาราฉาย
พีราดา แก้วทองประคำ
วิภาวี นิละปะกะ
คมสัน ศรีตัน

Abstract

A Survey of Orchids at Omkoi District, Chiang Mai Province
 
Tipsuda Tangtragoon, Yaowanit Tarachai, Perada Keawthongprakum, Wipawee Nilapaka and Khomsan Sritan
 
รับบทความ: 19 พฤษภาคม 2565; แก้ไขบทความ: 2 ธันวาคม 2565; ยอมรับตีพิมพ์: 5 มกราคม 2566; ตีพิมพ์ออนไลน์: 4 มิถุนายน 2566
 
บทคัดย่อ
            การสำรวจกล้วยไม้บริเวณพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึงมกราคม 2564 พบจำนวน 3 วงศ์ย่อย คือ วงศ์ย่อย Cypripedioideae จำนวน 1 ชนิด วงศ์ย่อย Orchidoideae จำนวน 6 สกุล 7 ชนิด และ วงศ์ย่อย Epidendroideae จำนวน 36 สกุล 110 ชนิด รวม 118 ชนิด และไม่สามารถจำแนกชนิดได้ 6 สกุล คือ สกุล Chiloschista, Cymbidium, Habenaria, Oberonia, Porpax และ Thrixspermum โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ สกุล Dendrobium จำนวน 31 ชนิด ตามด้วยสกุล Bulbophyllum 21 ชนิด สกุล Cleisostoma, Cymbidium, Luisia และ Thrixspermum จำนวน 4 ชนิด สกุล Aerides, Coelogyne, Pinalia และ Vanda จำนวน 3 ชนิด สกุล Chiloschista, Eulophia, Geodorum, Habenaria และ Pholidota จำนวน 2 ชนิด และอีก 28 สกุลที่สำรวจพบสกุลละ 1 ชนิด คือ สกุล Acriopsis, Anoectochilus, Calanthe, Callostylis, Cephalanthera, Crepidium, Diploprora, Eriodes, Gastrochilus, Hetaeria, Holcoglossum, Mycaranthes, Nervilia, Oberonia, Odontochilus, Ornithochilus, Paphiopedilum, Peristylus, Phalaenopsis, Polystachya, Porpax, Rhynchostylis, Staurochilus, Tainia, Thunia, Trichotosia, Uncifera และ Zeuxine
คำสำคัญ:  การจัดจำแนก  การตรวจสอบรายชื่อ  อำเภออมก๋อย  กล้วยไม้  การสำรวจ
 
Abstract
            A survey of wild orchids was conducted at Omkoi District, Chiang Mai Province during May, 2020 – January, 2021. A hundred and eighteen species in 3 subfamilies: Cypripedioideae (1 species), Orchidoideae (7 species of 6 genera) and Epidendroideae (110 species of 36 genera) were recorded. One species in each genera: Chiloschista, Cymbidium, Habenaria, Oberonia, Porpax and two species in the genus Thrixspermum could not be identified. The highest species number is found in the genus Dendrobium (31 species) followed by Bulbophyllum (21 species), Four genera (Cleisostoma, Cymbidium, Luisia and Thrixspermum) each with 4 species, 4 genera (Aerides, Coelogyne, Pinalia and Vanda) each with 3 species, 5 genera (Chiloschista, Eulophia, Geodorum, Habenaria and Pholidota) each with 2 species, and 28 genera (Acriopsis, Anoectochilus, Calanthe, Callostylis, Cephalanthera, Crepidium, Diploprora, Eriodes, Gastrochilus, Hetaeria, Holcoglossum, Mycaranthes, Nervilia, Oberonia, Odontochilus, Ornithochilus, Paphiopedilum, Peristylus, Phalaenopsis, Polystachya, Porpax, Rhynchostylis, Staurochilus, Tainia, Thunia, Trichotosia, Uncifera and Zeuxine) each with 1 species are found, respectively.
Keywords:  Classification, Identification, Omkoi district, Orchids, Survey

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Community Development Office of Omkoi District Chiang Mai Province. (2016). History of Omkoi District. Retrieved from https:// district.cdd.go.th/omkoi/about-us/, May 3, 2022.

Duangdee, K., Seelanan, T., and Suriyachaiwatthana, T. (2016). Orchid diversity along Sri Than–Lang Pae trail at Phu Kradueng National Park, Loei Province. Thai Journal of Botany 8(2): 255–272. (in Thai)

Kongbangkerd, A., Makerd, W., Booncham, U., Thapyai, C., Wongsa, T., Tipchote, A., Luangsupaboon, T., and Thaweesup, K. (2013). Scientific Survey and Taxonomic Study of Orchidaceae at Mae Wong National Park, Kamphaeng Phet Province. Phitsanulok: Naresuan University. (in Thai)

Kongbangkerd, A., Ratchawang–inn, T., Thong-kum, W., Paramee, S. and Promthep, K. (2007). A Survey of Orchids at Phurua National Park, Phurua District, Loei Province. NU Science Journal 2007 4(1): 53–66. (in Thai)

Nanakorn, W., and Watthana, S. (2008). Queen Sirikit Botanic Garden (Thai Native Orchids 1). Chiang Mai: Wanida Karnpim. (in Thai)

Phueakkhlai, O., Ngernsaengsaruay, N., and Suddee, S. (2011). Diversity of orchids in Thung Salaeng Luang National Park. Thai Journal of Botany 3(2): 147–161. (in Thai)

Pithayawutwinit, T., Chinachit, W., Wongsong-yot, P., Chusorn, P., Boonyasompop, S., and Tokaew, W. (2013). Survey on wild orchids diversity in the area of Plant Genetic Conservation Project under The Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, Sirindhorn dam, Ubon Ratchathani. Khon Kaen Agricultural Journal 41 2013(Suppl.1): 574–578.

Sittisudjathum, S. (2007). Wild Orchid of Thailand. 3rd ed. Bangkok: Baanlaesuan. (in Thai)

Sittisudjathum, S., and Tripetch, P. (2009). Wild Orchid of Thailand 2. Bangkok: Amarin Printing. (in Thai)

Thaithong, O. (2006). Orchids of Thailand. Bangkok: Baanlaesuan. (in Thai)

Thumasiri, K. (2007). Orchid in Nature: Orchid Production Technology. 3rd ed. Bangkok: Amarin Printing. (in Thai)

Tokaew, W., and Chantaranothai, P. (2009). Preliminary study of Family Orchidaceae in Nam Nao National Park, Phetchabun Province. Thai Journal of Botany 1(1): 49–59. (in Thai)

Toolmal, N., Suddee, S., and Sungkaew, S. (2013). Diversity of Orchidaceae at Kaeng Krachan National Park, Phetchaburi Pro-vince. Thai Journal of Botany 5(1): 35–51. (in Thai)