ธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาการสร้างภาพยนตร์เรื่อง “รักแห่งสยาม”

Authors

  • ว่าที่ร้อยตรีเบญจรงค์ ถิระผลิกะ

Abstract

ธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาการสร้างภาพยนตร์เรื่อง “รักแห่งสยาม”

Downloads

Published

2017-12-15