ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว

Authors

  • พงารัตน์ มาประณีต

Abstract

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว

Downloads

Published

2017-12-15