คิวอาร์โค้ดในงานบริการสารสนเทศห้องสมุด

Main Article Content

พัชร พิพิธกุล

Abstract

บทความนี้กล่าวถึงคุณลักษณะและการทำงานของคิวอาร์โค้ด และการนำคิวอาร์โค้ดมาใช้ในงานห้องสมุด เช่น การจัดเก็บข้อมูลทางบรรณานุกรม การติดป้ายแบ่งหมวดหนังสือบนชั้น การติดป้ายคิวอาร์โค้ดบนหนังสือ การเชื่อมต่อไปยังไฟล์แนะนำการใช้ห้องสมุด การประชาสัมพันธ์หนังสือ และการนำคิวอาร์โค้ดมาใช้ในงานบริการสารสนเทศห้องสมุดในประเทศไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พิพิธกุล พ. (2013). คิวอาร์โค้ดในงานบริการสารสนเทศห้องสมุด. บรรณศาสตร์ มศว, 4(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2944
Section
Academic Articles