ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์

ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์

 

  1. ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์
    ตัวอักษรการพิมพ์: ใช้รูปแบบตัวอักษร Thai Sarabun PSK, Single Space ด้านบน 1 นิ้ว ด้านล่าง 1 นิ้ว ด้านซ้าย 1.25 นิ้ว ด้านขวา 1 นิ้ว
  2. รูปแบบการพิมพ์

 

รายการ

ลักษณะตัวอักษะ

รูปแบบการพิมพ์

ขนาดตัวอักษร

ชื่อบทความ

ตัวหนา

กลางหน้ากระดาษ

18

ชื่อผู้เขียนบทความ* (ไทยและอังกฤษ)

ตัวเอน

ชิดขวา

16

บทคัดย่อ

ตัวหนา

ชิดซ้าย

16

เนื้อหาบทคัดย่อ

ตัวปกติ

-

14

หัวข้อใหญ่

ตัวหนา

ชิดซ้าย

16

หัวข้อรอง

ตัวหนา

ใช้หมายเลขกำกับ

14

หัวข้อย่อย

ตัวปกติ

ใช้หมายเลขกำกับ

14

เนื้อหาบทความ

ตัวปกติ

-

14

การเน้นความในบทความ

ตัวหนา

-

14

ข้อความในตาราง

ตัวปกติ

-

12

ข้อความอ้างอิง

ตัวเอน

-

14

เอกสารอ้างอิง

ตัวหนา

ชิดซ้าย

14


ตัวอย่างการเขียนลำดับหัวข้อและตัวเลข

หัวข้อใหญ่
              1. หัวข้อรอง 
                  1.1 หัวข้อย่อย
                        1.1.1 หัวข้อย่อย
                                1) เนื้อหา ................................................................................................................................
                                    1.1) เนื้อหา .......................................................................................................................
                                           1.1.1) เนื้อหา ...........................................................................................................
                                                     (1) เนื้อหา ...................................................................................................
                                                          (1.1) เนื้อหา ..........................................................................................
                                                                   (1.1.1) เนื้อหา .............................................................................