รัฐศาสตร์สาร มศว ( Political Science Journal Srinakharinwirot University ) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/POLJ en-US panida_POLJSWU@outlook.com (นางสาวพนิดา ตาลอำไพ) panida_POLJSWU@outlook.com (นางสาวพนิดา ตาลอำไพ) Wed, 07 Feb 2024 00:00:00 +0000 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60