รูปแบบโพรงอากาศของกระดูกสันหลังไดโนเสาร์ซอโรพอดชนิดใหม่ หมวดหินเสาขัว จากแหล่ง ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว จังหวัดกาฬสินธุ์

Main Article Content

สิริภัทร กายแก้ว
สุรเวช สุธีธร
รัฐ สอนสุภาพ

Abstract

Characteristics of Vertebral Pneumaticity in a Ne

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)