แบบจำลองเชิงพยากรณ์ความทุ่มเทมีใจของพนักงานโรงแรมในประเทศไทย

Authors

  • สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน และโชคชัย สุเวชวัฒนกูล

Abstract

แบบจำลองเชิงพยากรณ์ความทุ่มเทมีใจของพนักงานโรงแรมในประเทศไทย

Downloads

Published

2016-01-15