การสัก ... จากความเชื่อของผู้ใหญ่สู่กระแสนิยมของเยาวชน