ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในนโยบายความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น : กรณีศึกษารัฐบาลทักษิณกับกลุ่มเจียรวนนท์

Authors

  • อรพรรณ กุลพรพันธ์ และพิษณุ เสงี่ยมพงษ์

Downloads

Published

2012-09-27