การพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

Authors

  • คุณชวัลวัฒน์ ถิรไชยพิบูล

Abstract

A Development of Efficient Communication Model of secondary School Administrators

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-08-30