รูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

Authors

  • คุณฉัฏฐมณฑน์ ฟักแย้ม

Abstract

THE   MODEL  OF  INSTRUCTIONAL  LEADERSHIP  EFFECTIVENESS  OF SCHOOL  ADMINISTRATORS  NONTHABURI  PROVINCIAL  ADMINISTRATIVE ORANIZATION

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-08-30