ธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษากับความเป็นเลิศในผลลัพท์ด้านบุคลากร

Authors

  • อ.ดร.จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์

Abstract

Good Governance in the Administration Education and Excellence in Personnel Output

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-08-30