การประยุกต์ใช้เกณฑ์ มัลคอร์มบัลดริจ (MalcomBaldrig National Quality Award, MBNQA )ในประเทศไทย

Authors

  • อ.ดร.อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์

Abstract

Application of MalcomBaldrig National Quality Award (MBNQA) in Thailand

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-08-30