การบริหารเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร

Authors

  • คุณสมศรี พิมพ์พิพัฒน์

Abstract

THE ADMINISTRATION FOR EXCELLENCEOF SMALL-SIZE SCHOOL UNDER THE JURISDICTIONOF BANGKOK METROPOLITAN

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-08-30