การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

Authors

  • คุณอิษยา สาธรสันติกุล

Abstract

The Development of a Model Visionary Leadership for School Administrators under Provincial Administrative Organization

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-08-30