รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

Authors

  • คุณประทีป หวานชิต

Abstract

AN ACADEMIC ADMINISTRATION MODEL OF THE 21ST CENTURY LIFE SKILLS DEVELOPMENT FOR SECONDARY LEVEL STUDENTS IN SCHOOLS UNDER THE SECONDARY EDUCATION OFFICE AREA

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-08-30