ภาวะผู้นำทางวิชาการกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Authors

  • ดร.ประทิน พันธา

Abstract

Academic Leadership  and Strategic Management of School Administrators under the Department of Local Administrative Organization.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-08-30