การพัฒนาแบบสอบเขียนตอบ และเกณฑ์การตรวจให้คะแนนอัตโนมัติสำหรับการเขียนสรุปความภาษาไทยในระดับประถมศึกษา (DEVELOPMENT OF THE SUPPLY TYPE TEST AND AUTOMATED SCORING RUBRIC FOR THAI SUMMARY WRITING OF PRIMARY EDUCATION LEVEL)

Authors

  • อัศนีย์ ทองศิลป์ Srinakharinwirot University.

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-06-29